انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز
انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اهواز
 
تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲

جامعه ی فردا٫جامعه ی ارزیاب و منتقدی خواهد بود٬که در آن تمام مردم در رهبری امور   خویش شرکت خواهند کرد.      امام خمینی (ره)

دوصد گفته چون نیم کردار نیست:

حضور اساتید ٬ دانشجویان ٬کارکنان ٬و متفکران عرصه علم ٬ادب و آگاهی

با توجه به اینکه تعداد کثیری از اساتید و دانشجویان متعهد و اهوازدوست٬ جناب آقای علی محمودی(عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ومدیر گروه حسابداری واحد اهواز)را به عنوان فردی نخبه  ودارای شایستگی های فراوان که می تواند با استفاده از سه عامل اساسی امید٫ انرژی وابتکار و با قدرت پشتکار و پایداری ومهمترازهر مقوله با استفاده ی بهینه از وقت در اختیار ٫ نهایت بهره را در جهت حل  مشکلات هموطنان عزیز و ارائه راهکارها٬ بویژه با تخصص مالی که یکی از مشکلات شورای اسلامی شهر اهواز بوده است را به عنوان کاندیدای جوان دوره ی چهارم شورای اسلامی شهر اهواز معرفی نموده اند.

لذا از کلیه ی دانشجویان و عزیزانی که از این وبلاگ بازدید به عمل می آورند تقاضا داریم تا با اعلام نظر خود در این خصوص ما را در این مهم یاری نمایند تا بتوانیم به کمک هم برگ زرین دیگری  که عزت ٫افتخار و سربلندی را برای جوانان عزیزمان به ارمغان خواهد داشت را بهحول و قوه  الهی ورق زنیم .

منتظر نظرات و پیشنهادات گرمتان هستیمارسال توسط aehdaa

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

۱۰.۵

8930171049

14

900918080

۹.۵

8930171109

۷.۵

8930171072

8

8930171052

14

891041351

14

8930171129

۸.۵

8930171063

۴.۵

891040060

14

901018396

۱۲.۵

900908855

12

900908272

۹.۵

891060159

۱۰.۵

891059969

۱۱.۵

900909461

۱۰.۵

8930171106

10

900909070

10

900918044

6

8930171037

6

8930171140

۹.۵

8930171123

۱۰.۵

900917984

7

9030171011

۸.۵

900908094

8

8930171042

6

8930171031

۹.۵

891044363

۸.۵

8930171034

۱۰.۵

8930171120

14

900908505

11

901011817

12

891042463

14

900917995

۹.۵

8930171082

9

8930171104

12

900908789

11

891036504

۷.۵

8930171118

 ۸

 ۹۰۳۰۱۷۱۰۰۲

11

900906491

 ۴.۵

 ۸۹۳۰۱۷۱۱۴۵

5

900909014

 

 

۷

۹۰۰۹۱۸۰۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 نمرات از ۱۴ نمره امتحان پایان ترم می باشد.

فقط به اعتراضاتی که تا ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه روز دوشنبه مورخ ۱۲/۴ ۹۱ ثبت شده اند پاسخ داده خواهد شد.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : یکشنبه یازدهم تیر ۱۳۹۱

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

14

900914185

14

900907967

۷.۵

891038154

۱۱.۵

900910909

12

891037435

14

900908897

10

900910221

۹.۵

900908772

7

900908188

۸.۵

891033845

11

891041983

۹.۵

900909892

۱۱.۵

901005389

۷.۵

900910016

۸.۵

901004665

12

891042445

7

900907665

۸.۵

9030171018

۹.۵

900907842

8

891060014

10

900908564

10

901018399

۹.۵

8930171022

9

900907460

۷.۵

8930171015

۸.۵

900909441

۱۲.۵

900907761

۸.۵

8930171026

5/5

891042559

۸.۵

891203540

4

900917949

۱۰.۵

9030171013

۷.۵

900912850

۸.۵

900912063

۶.۵

900910578

5

891044006

10

891038162

۸.۵

891044094

 ۶.۵

 ۸۹۱۰۵۴۶۲۸

5/5

900910183

 

 

 

 

 نمرات از ۱۴ نمره  امتحان پایان ترم می باشد.

فقط به اعتراضاتی که تا ساعت ۲۳:۵۹ دقیقه روز دوشنبه مورخ ۱۲/۴/۹۱ ثبت شده باشند پاسخ داده خواهد شد.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : شنبه دهم تیر ۱۳۹۱

 

نمره خام      

شماره  دانشجویی

نمره خام      

شماره  دانشجویی

6.25

891044494

12.75

901205141

12

9030171016

10.25

900909223

10.75

900907838

10(م)

8930171096

8

891039183

6.25

900910319

9

900910587

10(م)

891054669

6

900909978

13.5(م)

891038599

9.5

900909456

9.5

891042271

11.75

891257860

11(م)

900908363

10.25

900909837

10

900907590

15(م)

900910461

10

8930171132

10

8930171083

9.25

900908511

11.75

8930171130

13

8930171128

10.5

دیلمی

5

891037237

12

891039913

17.5(م)

901187869

13.5(م)

900906618

4.25

8930171119

12.5

900907667

12+0.5

900917850

10.5

8930171131

8

900907962

17.25

8930171122

10.75

8930171116

9.25

900906776

12.5

8930171014

2.5

891048316

9.25

891044292

7

891038440

10

891053721

12

8930171010

13.75(م)

891040693

7.5

9030171029

4.25

900907609

5

900907719

8.5

8930171136

16.25(م)

9030171040

7.25

900908302

12.25(م)

8930171027

9(م)

891038625

12.75

900910481

11.5

900917373

5.5

9030171020

12.25

891036823

12.5

8930171009

9.75

9030171003

8.75

زینب سعیدی

 

8930171111

11.75

9030171026

10

900917484

7.5

900908206

11.25

891040551

4

901013004

11.25(بدخط)

900907371

6.75(م)

891042142

10.75(م)

9030171043

11.75(م)

900908837

8.25

8830171006

9.5(م)

900907868

6.75

9030171036

9.25

8830171004

8(م)

901008457

13(م)

8930171007

8.25

891043860

10.5

891041212

8(م)

900906514

6.25(م)

891054553

5.5

8930171088

 

 

7.5(م)

8930171036

.میباشد 13از بقیه و  نمره 18 از دارند  (م)که  نمراتیارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : شنبه دهم تیر ۱۳۹۱
نمرات قطعی پایان ترم ریاضی استاد شریفی وارد سایت دانشگاه شدند.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : جمعه نهم تیر ۱۳۹۱

نمره

شماره داتشجویی

نمره

شماره دانشجویی

12.50

891039125

16.50

900918080

17

891039223

13

900907967

14

891039302

10.50

900910319

14.25

9030171016

10

900907928

7

891043012

16

891042271

2.75

891040060

8.75

900910909

25/0

891039959

9.50

900909892

9.75

891042419

6.75

891038704

2.75

891053888

18.50

8930171128

13.50

891060287

15.50

891027361

7.50

891039660

14.75

891042887

6

891053861

8.25

891038226

17.50

8930171130

4.50

8930171143

12.25

900907761

10.25

891060170

5

8930171077

16.50

900908505

 

 

5.50

891043150

 ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره داتشجویی

6

8930171062

1.25

8930171144

5.50

8930171021

5

۹۰۳۰۱۷۱۰۲۷

16

8930171097

12

891039913

4.50

9030171036

8.50

89301711۳9

14.50

891039277

4

8930171147

8.75

891044494

11.50

9030171026

6

891042277

8

8930171068

9.75

8930171148

7

8930171122

15

9030171014

7

8930171054

10

891044108

8.25

8930171032

7

891038625

16

8930171078

6.50

8930171127

13

891044106

6.50

8930171005

9

891043390

18

8830171001

13.50

891043943

13

8930171057

8.50

8930171099

5.25

8930171146

6

9030171045

7.50

8930171083

1

8930171084

8.50

8930171020

15.25

8930171089

4.50

89301710۶۱

12

8830171006ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

8.25

8930171019

10.50

891054237

7.50

8930171100

2

8930171039

9.50

900906491

16

891059885

3.50

8930171076

8

8930171132

50/0

891041308

5.50

891053845

16

8930171053

12

900910016

7

8930171052

2.50

8930171092

6.50

901004665

2

9030171018

4.50

900907665

10.75

9030171043

4.50

8930171124

10.50

890993302

5.25

9030171011

16

8930171142

3.25

891053800

75/0

8930171126

8

8930171042

11

8930171082

5

8930171017

12.50

891038695

 

 

15

8930171058

 

 

9

8930171118ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه بچه های گل حسابداری

1-در صورت اعتراض به هر نمره خواهشمند است اعتراض خود را در قسمت نظرات وارد کنید

2-از اعتراضات بی جا،فرستادن واسطه و یا مراجعه به درب منزل اینجانب خودداری شود.

نمره

شماره دانشجویی

نمره

شماره دانشجویی

75/5

901005337

14

900907932

5/3

8930171126

10

900909892

13

901179573

25/9

890171133

10

900917937

۷۵/۱۲

9030171027

5/12

901246624

5/12

900918062

75/1

900909622

25/13

901205144

25/11

8930171118

9

900918090

7

8930171106

7

903017002

14

900909033

25/7

891040693

25/5

900910698

5/3

901151983

8

891044202

25/9

900909982

14

900906513

5/4

891042559

14

900907727

75/8

900908166

25/11

900907250

75/7

8930171072

5/1

901249784

7

891038154

75/8

900918096

75/0

900910289

25/4

891040060

5/8

90090755

13

901003101

13

900906235

25/11

900906355

25/7

900907230

 

 

 نمرات وارد شده از 14 نمره امتحان پایان ترم می باشد.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱

نمره

شماره د

نمره

شماره د

نمره

شماره د

17

8930171041

10

8930171079

16.75

901209836

5.75

8830171004

3

8930172002

16.75

891038599

14

891036953

14.50

8930171134

4.75

901169797

2

8930171046

3.50

8930171040

12.25

891039993

4.25

91014092

12

8930171071

9.75

8930171063

5

891044363

10.75

891056632

10.75

900908363

6.50

891038162

6.25

891054434

2.50

891043982

13

891043615

13.25

8930171129

8.50

891053302

9

8930171043

11

8930171135

1.50

900918044

5.75

8930171036

4.50

891039674

3.50

8930171045

 

 

14

900908564

13.50

8930171065

 

 

13.75

8930171094

5.75

8930171034

 

 

3.50

8930171037

11

8930171115

 ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : چهارشنبه هفتم تیر ۱۳۹۱
نمرات پایان ترم میانه ۲ استاد حمزوی را در سایت دانشگاه اعلام کردند..ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱

دانلود فایل


نمرات از ۱۴ نمره می باشد.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱
تا بعد از ظهر فردا نمرات اولیه پایان ترم ریاضی استاد شریفی در وبلاگ اعلام خواهد شد.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : دوشنبه پنجم تیر ۱۳۹۱
نمرات مدیریت تولید وارد سایت  دانشگاه شد.

ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : دوشنبه پنجم تیر ۱۳۹۱
نمرات امور مالی بین الملل وارد سایت دانشگاه شد.

ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : دوشنبه پنجم تیر ۱۳۹۱

5.50

891042806

75/0

891038333

نمره

شماره د

5

8930171117

4.75

891039894

7.75

8930171096

1.75

8930171119

14.25

8930171038

12

891039529

5.75

8930171023

11.75

891056314

7.50

891042667

9

8930171050

4

891048316

3.25

891040018

10.25

891040626

16.25

891041087

6.25

8930171072

2.25

891036767

1

891038440

9.75

8930171033

7

891040935

۳.۵۰

891057419

6.25

891059967

 

سخنی از استاد: اگه کسی نسبت به نمره خود اعتراض داره در قسمت نظر دهید اعتراضش رو با شماره دانشجویش بنویسه.اعتراضات فقط از طریق وبلاگ انجمن می باشد.

چنانچه کسی اعترض کنه و در تصحیح مجدد تغییر مثبتی در نمره او ایجاد نشه هیچ کمک و ارفاقی به او نخواهد شد و همین نمره برای او ثبت خواهد شد.پس از اعتراض بیجا پرهیز نمایید.

از تماس تلفنی و ارسال پیامک جدآ خودداری کنید که هیچ کمک و ارفاقی به خاطی نخواهد شد و همین نمره برای او ثبت خواهد شد.

افرادی که هیچگونه غیبتی نداشته باشند 1.5 نمره به آنها اضافه خواهد شد و ما بقی کمک و ارفاق به فعالیت کلاسی وحضور در کلاسهای حل تمرین داده میشود.

از امروز روزی یک سکشن از نمرات پیشرفته در وبلاگ انجمن زده میشود.

 ارسال توسط aehdaa
نمرات پایان ترم درس پژوهش عملیاتی ۲ استاد طوبایی وارد سایت دانشگاه شد..ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : یکشنبه چهارم تیر ۱۳۹۱

  لینک دانلود

          حزبیی     ۱۵                عبیات       ۱۶

نمره پایانی آقای حزبیی ۱۸  و آقای عبیات ۲۰  می باشد.

سخنی از استاد:

 دانشجویان عزیز توجه داشته باشید :

1-نمرات بالا به صورت خام  بوده و بین 2 تا 3 نمره به همگی دانشجویان بر اساس حضور در کلاس و سایر فعالیتهای کلاسی اختصاص داده شد

2- برگه های امتحانی چندین بار مورد بررسی قرار گرفته و دیگر قابل بررسی نیست

3-برگهای امتحانی تصحیح شده با ارفاق تصحیح شده اند

موفق باشیدارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : شنبه سوم تیر ۱۳۹۱
نمرات پایان ترم پژوهش ۲ استاد محسنی وارد سایت دانشگاه شده.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱
شماره د نمره شماره د نمره شماره د نمره
۸۹۳۰۱۷۱۱۴۴ ۹ ۸۹۱۰۵۴۴۳۴ ۹ ۸۹۳۰۱۷۱۰۲۸ ۱۸
۸۹۳۰۱۷۱۰۹۶ ۱۱ ۸۹۱۰۴۱۹۸۳ ۱۰ ۸۹۳۰۱۷۱۰۶۵ ۲۰
۸۹۱۰۳۹۵۲۹ ۱۶ ۸۹۱۰۴۳۰۱۲ ۱۳ ۸۹۱۰۶۰۱۷۰ ۱۳
۸۹۳۰۱۷۱۰۶۳ ۱۰ ۸۹۳۰۱۷۱۱۲۴ ۱۳ ۸۹۱۰۴۰۶۲۶ ۱۳
۸۹۱۰۵۶۳۱۴ ۱۳ ۸۹۳۰۱۷۱۱۳۵ ۱۰ ۸۹۳۰۱۷۱۰۶۲ ۱۳
۸۹۱۰۵۹۸۸۵ ۱۱ ۸۹۱۰۴۲۴۱۹ ۱۲.۵ ۸۹۱۰۳۸۶۹۵ ۱۱

۸۹۳۰۱۱۱۳۲

۹ ۸۹۱۰۵۳۸۰۰ ۹ ۸۹۳۰۱۷۱۰۵۸ ۲۰
۸۹۳۰۱۷۱۱۳۱ ۱۲ ۸۹۱۰۶۰۲۸۷ ۱۱ ۸۹۱۰۴۰۹۳۵ ۱۳
۸۹۱۰۳۸۷۰۴ ۹ ۸۹۳۰۱۷۱۰۲۰ ۱۰ ۸۹۳۰۱۷۱۰۹۷ ۹
۸۹۱۰۲۷۳۶۱ ۱۶ ۸۹۳۰۱۷۱۰۴۳ ۱۶ ۸۹۱۰۳۹۲۷۷ ۱۰
۸۹۱۰۴۲۸۸۷ ۱۷ ۹۰۳۰۱۷۱۰۲۰ ۹ ۸۹۱۰۴۴۰۹۴ ۹
۸۹۱۰۳۸۲۲۶ ۱۰ ۸۹۳۰۱۱۷۱۰۳۶ ۱۶ ۸۹۱۰۳۹۲۲۳ ۲۰
۸۹۳۰۱۷۱۱۱۵ ۱۶ ۸۹۱۰۴۲۶۶۷ ۲۰ ۸۹۳۰۱۷۱۰۷۶ ۱۶
۸۹۰۹۹۳۳۰۲ ۱۸ ۸۹۱۰۳۹۹۹۳ ۱۴ ۸۹۳۰۱۷۱۰۱۴ ۲۰
۸۹۳۰۱۷۱۰۲۱ ۱۰ ۸۹۳۰۱۷۱۰۳۳ ۹ ۹۰۳۰۱۷۱۰۱۶ ۱۶
۸۹۱۰۳۶۷۶۷ ۱۰ ۸۹۱۰۳۸۱۵۴ ۱۲.۵ ۸۹۱۰۴۲۸۰۶ ۹
۸۹۳۰۱۷۱۱۰۰ ۸ ۸۹۱۰۵۴۲۳۷ ۲۰ ۸۹۱۰۴۰۰۶۰ ۱۳.۵
۸۹۱۰۴۴۴۹۴ ۱۲ ۸۹۳۰۱۷۱۰۵۴ ۱۲.۵ ۸۹۱۰۴۴۳۶۳ ۱۵
۸۹۱۰۴۱۳۰۸ ۱۳ ۸۹۳۰۱۷۱۰۷۸ ۱۸ ۸۹۱۰۳۹۶۶۰ ۱۴
۸۹۳۰۱۷۱۰۶۳ ۱۰ ۸۹۱۰۴۳۳۹۰ ۱۰ ۸۹۱۰۳۹۱۲۵ ۱۵
۸۹۳۰۱۷۱۰۴۹ ۹ ۸۹۳۰۱۷۱۰۱۸ ۱۲ نیک پی ۱۰


ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱
نمرات پایان ترم حسابرسی  استاد هاشمیان وارد سایت دانشگاه شد.ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۱

نمره خام      

شماره  دانشجویی

نمره خام      

شماره  دانشجویی

2

891038599

6

8930171144

0

891039894

9.25

8930171139

13

891056314

14.5

8930171038

13.75

8930171045

15.25

891044106

17

8930171089

15(چرا کم؟؟؟؟؟؟؟)

891043943

5()

891036767(با تقلب)

13.5

8930171019

10.5

8930171076

10

8930171071

13.75

891057732

19.25

8930171053

12.25

8930171094

6.5

891044108

6.5

8830171004

11.5

8830171001

14.25

8930171017

16.75

891053800

طبق گفته ی استادا فرادی که نسبت به نمره ی خود اعترض دارند می توانند تا ساعت ۱۰ فردا به ایمیل استاد اعتراض خودرابفرستند.اما افرادی که افتاده اند برگه هاشون ۴ بار و بقیه ۲ بار تصحیح شده اند.

هر کسی که با شماره استاد تماس بگیرد از نمره ی پایانی وی ۴ نمره کسر خواهد شد.  

نمره کلاسی حداکثر یک نمره می باشد که در جدول فوق منظور نشده است.

 Email:stoobaei@yahoo.comارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱
نمرات از ۴۲ نمره می باشد.


آدرس سایتارسال توسط aehdaa
 
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۱
ارسال توسط aehdaa

اسلایدر